บทที่ ๓

Back Home Up Next

นำเรื่อง
หม้อไอน้ำหลอดไฟ
หม้อไอน้ำหลอดน้ำยุคแรก
หม้อไอน้ำหลอดน้ำยุคใหม่
การหมุนเวียนของน้ำ
สตีมดรัม
ซูเปอร์ฮีทเตอร์และรีฮีทเตอร์
หม้อไอน้ำผ่านรวดเดียว
อีโคโนไมเซอร์
เครื่องอุ่นอากาศ
พัดลม
ปล่องควัน
การควบคุมไอน้ำ

เครื่องกำเนิดไอน้ำ

Steam Generators

เครื่องกำเนิดไอน้ำ ทำหน้าที่ผลิตไอน้ำสำหรับใช้งาน ในยุคแรกเป็นการผลิตไอน้ำอิ่มตัวด้วยหม้อไอน้ำชนิดหลอดไฟ (fire-tube boiler)   ซึงมีขีดจำกัดเรื่องความดัน และอุณหภูมิไอน้ำที่ใช้งาน โดยฉพาะการใช้ในโรงไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำที่ต้องใช้ความดันและอุณหภูมิที่สูงมาก จึงได้มีการพัฒนาเครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดหลอดน้ำ (water-tube boiler) ขึ้น ทำให้เหมาะต่อการใช้งานดังกล่าว ขณะที่หม้อไอน้ำชนิดหลอดไฟยังคงมีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตไอน้ำให้กระบวนการผลิต เช่นการอบ นึ่ง เป็นต้น

เครื่องกำเนิดไอน้ำแบ่งตามลักษณะใช้งานได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

bulletเครื่องกำเนิดไอน้ำในโรงไฟฟ้า (Utility steam generators) ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในบทนี้
bulletเครื่องกำเนิดไอน้ำในอุตสาหกรรม (Industrial steam generators) ไม่ได้กล่าวถึง
 
Back Home Next

Power Plant Virtual Classroom ________________________________________________________ All Subjects Virtual Classroom

ภาพประกอบระบายสี มีการเพิ่มสีสันพิเศษ เช่น รูปประกอบขาวดำจากตำรา ถูกปรับปรุงโดยการระบายสี ทำให้ดูส่วนประกอบภายในได้ง่ายขึ้น

แนะนำ ติดต่อ [ผู้สอน]  คำถามวิชาการผ่าน [Web Board]     ตั้งแต่ 5/6/2543  Version: 2.1s  ปรับปรุงล่าสุด: 03-06-2546.