วิศวกรรมเครื่องกล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday83
mod_vvisit_counterYesterday143
mod_vvisit_counterThis week1457
mod_vvisit_counterThis month4247
mod_vvisit_counterAll730155

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 32 10,000 บาท 2 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 32 2,000 บาท 3 คุณนพดล กาญจนนิศากร 1,000 บาท 4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24 10,000 บาท 5 รุ่น Neer 23 (จำนวน 28 คน) 34,444 บาท 6 ศิษย์เก่า รุ่น 19 (เงินอยู่ที่น้องดา) รอชื่อออกใบเสร็จ 10,000 บาท 7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่น 23 5,000 บาท 8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด 30,000 บาท 9 ศิษย์เก่า รุ่น 30 (เงินอยู่ที่น้องดา) รอชื่อออกใบเสร็จ 39,000 บาท 10 ดร. วรพล วทัญญุตา รุ่น 15 5,000 บาท 11 นายวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15 1,000 บาท 12 นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15 15,000 บาท 13 นายชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15 2,000 บาท 14 นายชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15 3,000 บาท 15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6 5,000 บาท 16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6 1,000 บาท 17 สมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ มอ 150,000 บาท 18 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2 5,000 บาท 19 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6 1,000 บาท 20 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15 10,000 บาท 21 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11 11,000 บาท 22 นายเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11 20,000 บาท 23 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21 5,000 บาท 24 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21 10,000 บาท 25 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21 3,000 บาท 26 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21 5,000 บาท 27 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15,000 บาท 28 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21 5,000 บาท 29 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21 5,000 บาท 30 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21 8,000 บาท 31 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21 5,000 บาท 32 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม 30,000 บาท 33 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17 50,000 บาท 34 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง 20,000 บาท 35 ศิษย์เก่า รุ่น 13 39,000 บาท

งานปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

งานปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงาน

ปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

งานปัจฉิมนิเทศ

เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้อง ME 110

 

เวลา  13.00 น.             ลงทะเบียน

เวลา  13.30 น.             เปิดงานโดย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เวลา  13.40 น.             ฟังบรรยาย “ก้าวแรกของวิศวกร...” โดยศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 33  คุณสมสฤษฎิ์  ตันตระรุ่งโรจน์ บริษัท ฮัลลิเบอร์ตันเอ็นเนอจีเซอร์วิสเซสอิงค์ จำกัด

เวลา  14.30 น.             อาจารย์ /ครูช่าง อาวุโส กล่าวให้โอวาทพิธีมุทิตาจิต  และตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เวลา  15.30 น.             เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

....................................................................................

งานเลี้ยงสังสรรค์

เวลา 18.00-21.30 น.  ณ ลานด้านล่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


เวลา  18.00 น.            ลงทะเบียน

เวลา  18.30 น.             เปิดงานโดย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลตัวแทนคณะอาจารย์/ครูช่าง กล่าวให้โอวาท

เวลา  18.45 น.            ร่วมรับประทานอาหาร

เวลา  20.00 น.            มอบรางวัลโครงงานดีเด่นการแสดงของนักศึกษา เกมส์  ร้องเพลง

21.30 น.เป็นต้นไป        ตามอัธยาศัย

 

....................................................................................

 

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

HostingSSi