รายการวัสดุที่ใช้ทำโครงงาน
โครงการร่วมที่มีลักษณะเป็นการทำงานโครงการร่วมกับภาควิชาอื่น(เครื่องอัดซุปก้อน)
เป็นเงิน 8,940.48 บาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545

รายการวัสดุ

ราคาหน่วย จำนวน หน่วย เป็นเงิน วันที่เบิก
กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 320 9.16 2.0 แผ่น 18.32 22/1/2545
ท่อเหล็กดำ 1 1/4" x 6.00 ม. 37.00 0.5 เมตร 18.50 12/3/2545
ท่อเหล็กสเตย์ OD.1 1/4" x ID.3/4" x 50 ซม. 69.55 2.2 กก. 153.01 4/4/2545
นัต & โบลท์(กิโล) 3/8" x 1 1/2" 1.52 10.0 ตัว 15.20 28/2/2545
นัต & โบลท์(กิโล) 3/8" x 2" 1.15 10.0 ชุด 11.50 28/2/2545
นัต & โบลท์(กิโล) 7/16" x 2" 3.80 15.0 ชุด 57.00 28/2/2545
นัต(กิโล) 3/4" สำหรับสตัดเกลียว 55.00 0.7 กก. 38.50 20/2/2545
น้ำยาติดพลาสติก(CHLO FORM) 450 g. 75.00 1.0 ขวด 75.00 5/4/2545
แบริ่ง แบบปรับได้ UCT 205-100D1(1") 470.00 2.0 ตัว 940.00 20/2/2545
แบริ่ง ลูกปืนเม็ดกลม #6015 ZZE d=75 มม. 725.00 1.0 ลูก 725.00 7/2/2545
แบริ่งตุ๊กตา UCP20(3/4") 328.00 2.0 ตัว 656.00 20/2/2545
แบริ่งตุ๊กตา UCP204 FK 3/4" 112.00 2.0 ตัว 224.00 30/1/2545
แบริ่งบอล เม็ดกลม 8 x 19 x 6 มม. 107.00 1.0 ลูก 107.00 4/4/2545
แบริ่งบอล เม็ดกลม 8-19-6 107.00 5.0 ลูก 535.00 11/3/2545
พลาสติกใส 15 มม. x 60 x 60 ซม. 1,500.00 1.0 แผ่น 1,500.00 5/4/2545
เฟืองดอกจอก เก่า 18:10 ฟัน 200.00 3.0 ชุด 600.00 22/2/2545
มูเล่ย์ 12" x 1 ร่อง B รู 160.00 1.0 ตัว 160.00 30/1/2545
มูเล่ย์ 14" x 1 ร่อง B รู 3/4" 267.50 1.0 ตัว 267.50 12/3/2545
ลวดเชื่อมไฟฟ้า 2.6 มม. 30 กก./ลัง/15ห่อ/100 อัน/ห่อ 0.76 100.0 อัน 76.00 20/2/2545
สตัดเกลียว 3/4" x 1.00 เมตร 110.00 1.0 เส้น 110.00 20/2/2545
สีสเปรย์ รองพื้น(เทา) จุ 400 ซีซี. 40.00 1.0 กป. 40.00 12/3/2545
สีสเปรย์(เขียว) จุ 400 ซีซี. 39.00 2.0 กป. 78.00 4/4/2545
สีสเปรย์(ครีม) จุ 400 ซีซี. 40.00 2.0 กป. 80.00 12/3/2545
เห็ดหอมแห้ง กลาง 100 กรัม/ถุง 50.00 10.0 ถุง 500.00 30/1/2545
เหล็ก©าก 1/8" x 1 1/2" x 6.00 ม. 21.67 4.0 เมตร 86.68 25/1/2545
เหล็ก©าก 3/16" x 1" x 6.00 ม. 24.00 6.0 เมตร 144.00 29/1/2545
เหล็ก©าก หนา 3/16" x 1 1/2" x 6.00 ม. 36.67 2.0 เมตร 73.34 25/1/2545
เหล็ก©าก หนา 3/16" x 1 1/2" x 6.00 ม. 36.67 6.0 เมตร 220.02 21/2/2545
เหล็ก©าก หนา 3/16" x 1" x 6.00 ม. 24.00 12.0 เมตร 288.00 20/2/2545
เหล็ก©าก หนา 3/16" x 1" x 6.00 ม. 24.00 6.0 เมตร 144.00 12/3/2545
เหล็กแบน 1/4" x 3" x 6.00 ม. 43.76 0.5 เมตร 21.88 22/1/2545
เหล็กแบน หนา 1/2" x 2 1/2" x 40 ซม. 50.00 1.0 ท่อน 50.00 30/1/2545
เหล็กแผ่น 1/8" x 4' x 8' 980.00 0.1 แผ่น 98.00 25/1/2545
เหล็กแผ่นตัด หนา 3/8" x 20" x 20" 21.40 3.1 กก. 66.34 21/2/2545
เหล็กแผ่นตัดหนา 1/4" x 40" x 40" 21.40 8.3 กก. 177.62 21/2/2545
เหล็กเพลากลม 1 1/4 x 6.00 ม. 131.67 1.0 เมตร 131.67 12/3/2545
เหล็กเพลากลม 1" x 6.00 ม. 70.00 1.5 เมตร 105.00 20/2/2545
เหล็กเพลากลม 1" x 6.00 ม. 70.00 0.4 เมตร 28.00 6/3/2545
เหล็กเพลากลม 3/4" x 1.00 เมตร 60.00 1.0 ท่อน 60.00 4/4/2545
เหล็กเพลากลม 3/4" x 2 ฟุต 40.00 1.0 ท่อน 40.00 30/1/2545
เหล็กลิ่ม(คีย์) 6 x 6 มม. x 30 ซม. 5.18 30.0 ซม. 155.40 22/2/2545
อลูมิเนียมฟอยส์ 18" x 37 1/2 ฟุต 65.00 1.0 ม้วน 65.00 7/2/2545