^ Back to Top
facebook

จำนวนผู้เข้าชม

040876
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
17
79
40603
813
367
40876

Your IP: 34.236.145.124
Server Time: 2019-03-27 00:32:37

หน้าหลัก

การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย

 

** ดาวน์โหลดเล่มรวมบทความ ME-NETT216 ** คลิกที่นี่

 


 

บทความ Keynote speaker

 1. Keynote1 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
  • คุณสุวิน อัจจิมางกูร
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • บทคัดย่อ
 2. Keynote2 บริบทวิจัยที่นำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ได้
  • ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • บทคัดย่อ
 3. Keynote3 Trend of Automation and Robotic Research for Country Development
  • รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
  • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • บทคัดย่อ
 4. Keynote4 สะเต็มศึกษา: ความท้าทายของวิศวกรในระบบการศึกษาไทย
  • รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
  • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • บทคัดย่อ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

**[17 มิ.ย. 59] สำหรับท่านที่ยังไม่ได้จองที่พักผ่านเจ้าภาพ สามารถติดต่อจองโดยตรงกับทางโรงแรม ดาวน์โหลดใบจองที่นี่

** [16 มิ.ย. 59] ตรวจสอบตารางการประชุมทีนี่ ---New----

** [10 มิ.ย. 59] สามารถสำรองที่นั่งรถ รับ-ส่ง สนามบินไปยังโรงแรมได้แล้ว คลิกที่นี่

** [24 พ.ค. 59] การประชุม ME-NETT2016 จะแจ้งผลการประเมิน Full Paper ให้ทราบทั้งหมดภายใน 31 พ.ค. 2559

** [28 เม.ย. 59] เนื่องจากมีหลายท่านได้แจ้งว่าผลการทดลองยังไม่สมบูรณ์จึงอยากขอขยายเวลา ทางเจ้าภาพจึงขยายเวลาในการรับ Full Paper เป็น 12 พ.ค. 2559

** [12 เม.ย. 59] ขยายเวลาในการรับ Full Paper เป็น 28 เมษยายน 2559

** [04 เม.ย. 59] สามารถลงทะเบียน ชำระเงิน จองโรงแรม ล่วงหน้า ได้ผ่านระบบ "ระบบการลงทะเบียนและจัดการบทความ" ที่เมนู Registration ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พ.ค. 59

** [19 ก.พ. 59] รายชื่อบทความที่ผ่านการตอบรับ(Accept)

หากบทความใดมีข้อเสนอแนะจากกรรมการ (สามารถตรวจสอบจากระบบ) ให้เจ้าของบทความพิจารณาปรับแก้ตามความเหมาะสมในบทความฉบับเต็ม (บทความฉบับเต็มจำนวน 5-8 หน้า) และแก้สาขาบทความตามคำแนะนำให้ถูกต้อง พร้อมทั้งส่งบทความฉบับเต็มผ่านระบบการส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2559 (ลิงค์ระบบ)

ดาวน์โหลด Template บทความฉบับเต็ม

** [17 ก.พ. 59] ผู้นำเสนอบทความจะต้องลงทะเบียนทุกบทความที่นำเสนอ (1 Paper 1 Register)

** [17 ก.พ. 59] ตรวจสอบสถานบทความได้ผ่านระบบ

** [02 ก.พ. 59] ขยายเวลารับบทคัดย่อ

 

 

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างหน่วยงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ

         สำหรับ ปี พ.ศ.2559 นี้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม
เครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกล โดยคาดหวังว่าการประชุมสัมมนานี้ จะเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยให้สูงขึ้น ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือและเครือข่ายทางด้านวิชาการ และวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล ME-NETT และเพื่อให้ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและสืบเนื่องต่อไป

          จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 30โดยการร่วมกันส่งบทความวิจัยในงานประชุมครั้งนี้

 

 • ดาวน์โหลดโปสเตอร์ ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ 
 • ดาวน์โหลดเอกสารอนุมัติจัดประชุม 

 

วีดีโอนำเสนอ ความพร้อมของเจ้าภาพในการจัด ME-NETT2016