วิศวกรรมเครื่องกล

รายการทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริจาคเงินสนับสนุนภาควิชาฯ

1 ศิษย์เก่าเครื่องกล รุ่นที่ 32
   จำนวน 10,000 บาท
2 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 32
   จำนวน 2,000 บาท
3 คุณนพดล กาญจนนิศากร
   จำนวน 1,000 บาท
4 คุณโชคชัย แซ่เฮง รุ่นที่ 24
   จำนวน 10,000 บาท
5 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 23
   จำนวน 34,444 บาท
6 ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ รุ่นที่ 19
   จำนวน 10,000 บาท
7 คุณวรวิทย์ พงษ์จีน รุ่นที่ 23
   จำนวน 5,000 บาท
8 คุณสมชาย นิติกาญจนา บ.S.P.M อาหารสัตว์ จำกัด
   จำนวน 30,000 บาท
9 ศิษย์เก่า รุ่น 30
   จำนวน 39,000 บาท
10 ดร.วรพล วทัญญุตา รุ่น 15
   จำนวน 5,000 บาท
11 คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ รุ่น 15
   จำนวน 1,000 บาท
12 คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ รุ่น 15
   จำนวน 15,000 บาท
13 คุณชาลี มีรุ่งเรือง รุ่น 15
   จำนวน 2,000 บาท
14 คุณชัยณรงค์ กิจส่งเสริมกุล รุ่น 15
   จำนวน 3,000 บาท
15 คุณไพสิทธิ์ วัฒนาวิทวัส รุ่น 6
   จำนวน 5,000 บาท
16 คุณพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
17 คุณไกรฤกษ์ เหมะรัต รุ่น 2
   จำนวน 5,000 บาท
18 คุณนิพนธ์ ยิ้มวัน รุ่น 6
   จำนวน 1,000 บาท
19 คุณกิตติ กิตติชนม์ธวัช รุ่น 15
   จำนวน 10,000 บาท
20 กองทุนศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 11
   จำนวน 11,000 บาท
21 คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์ รุ่น 11
   จำนวน 20,000 บาท
22 คุณอาทิตย์ กริขพิพรรธ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
23 คุณปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ รุ่น 21
   จำนวน 10,000 บาท
24 คุณอธิวัตร มุ่งเจียกกลาง รุ่น 21
   จำนวน 3,000 บาท
25 คุณสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
26 คุณสิทธิศักดิ์ รุ่น 21 บ.จีนอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   จำนวน 15,000 บาท
27 คุณดุสิต ศุทธกิจ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
28 คุณธรรมรัตน์ ดวงทิพย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
29 คุณวีระ ลิ่มจิรขจร รุ่น 21
   จำนวน 8,000 บาท
30 คุณชัยยุทธ ไพฑูรย์ รุ่น 21
   จำนวน 5,000 บาท
31 คุณวีระพงศ์ สิรินิลกุล ว.ไชยาวิศวกรรม
   จำนวน 30,000 บาท
32 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 17
   จำนวน 50,000 บาท
33 ชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
   จำนวน 20,000 บาท
34 ศิษย์เก่า รุ่น 13
   จำนวน 39,000 บาท
35 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
   จำนวน 3,000 บาท
36 ศิษย์เก่า รุ่น 20
   จำนวน 45,000 บาท
37 คุณอธิสิทธิ์ ทรัพย์มีถาวร รุ่น 22 บ.ฟาสเทค
   จำนวน 5,000 บาท
38 ศิษย์เก่า รุ่น 1
   จำนวน 16,000 บาท
39 คุณฐานิทธิ์ กาลัญกุล รุ่น 4
   จำนวน 5,000 บาท
40 ศิษย์เก่า รุ่น 22
   จำนวน 30,000 บาท
41 ศิษย์เก่า รุ่น 14
   จำนวน 43,000 บาท
42 ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 34
   จำนวน 13,000 บาท
43 ศิษย์เก่า รุ่น 16
   จำนวน 25,700 บาท
รวมรายรับปัจจุบัน 606,144 บาท

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday321
mod_vvisit_counterThis week2132
mod_vvisit_counterThis month7853
mod_vvisit_counterAll941074

บริการวิชาการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

งานบริการวิชาการ ตรวจ ทดสอบ ทำชิ้นงานทดสอบ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


1.  ค่าบริการนอกสถานที่ ในสาขาทางวิศวกรรมเครื่องกล (ไม่รวมค่าเดินทาง)

- ผู้บริการ                                 1,000 บาท/วัน

- ผู้ช่วย                                    600 บาท/วัน


2.  การปรับเทียบเกจ์วัดความดัน [สุมาตร ฟองเกิด โทร.074287187 / ชินดิษฐ์ สองนาม โทร.074287189]

- ช่วงความดันต่ำไม่เกิน 50 psi            ตัวละ 250 บาท

- ช่วงความดันกลางไม่เกิน 150 psi       ตัวละ 300 บาท

- ช่วงความดันสูงไม่เกิน 1,000 psi       ตัวละ 500 บาท

- ช่วงความดันสูงกว่า 1,000 psi           ตัวละ 700 บาท

- ค่าปรับตั้งเครื่องมือทดสอบ (จ่ายครั้งเดียว)   300 บาท


3.  ทำชิ้นงานทดสอบ (ทดสอบเหล็ก) [ประนอม ภักดีรุจีรัตน์ โทร.074287201 / วิรัชดาวัลย์ สุวรรณมณี โทร.074287035]

- ความหนา 3.2 มม.    ลงมา            ชิ้นละ 350 บาท

- ความหนา 3.3 มม. -  5.9 มม.         ชิ้นละ 450 บาท

- ความหนา 6.0 มม. -  9.9 มม.         ชิ้นละ 600 บาท

- ความหนา 10 มม. -  12.5 มม.        ชิ้นละ 800 บาท

(ถ้ามีการปรับแต่งความหนา คิดเพิ่มชิ้นละ 200 บาท)


4.  ค่าบริการรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) [จตุพร อินสุวรรณโณ โทร.074287189]

- ชั่วโมงแรก ค่าบริการ 500  บาท  + ค่าธรรมเนียมออกรถ  500 บาท

- ชั่วโมงถัดไป ค่าบริการชั่วโมงละ  500  บาท


5.  ตรวจสอบประแจปอนด์ [บุญสม จันทร์ทอง โทร.074287189]

- 500 บาท/ชิ้น

 

6. ตู้อบ (ยี่ห้อ Memert) อุณหภูมิ <200C Chamber size 2 cu.ft [สุมาตร ฟองเกิด โทร.074287187]

- 150 บาท/ชั่วโมง


7. ตู้เผา CARBOLITE รุ่น GW1100 อุณหภูมิ <1100C Chamber size 1 cu.ft [สุมาตร ฟองเกิด โทร.074287187]

- 300 บาท/ชั่วโมง


8. เครื่องอัดไฮดรอลิค <40 ตัน ระยะก้านสูบ 90 cm (MET018) [จตุพร อินสุวรรณโณ โทร.074287189]

- 200 บาท/งาน/ชั่วโมง


9. เครื่องวิเคราะห์สาร Thin Layer Chromatography (TLC) [ประนอม ภักดีรุจีรัตน์ โทร.074287201]

- ตัวอย่างละ 150  บาท


10. เครื่อง 3D Printer xyz [ชินดิษฐ์  สองนาม โทร.074287189]

- ขึ้นอยู่ขนาดของกับชิ้นงาน ชั่วโมงละ 100 บาท

 

## ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ (เอกสาร.doc) / (เอกสาร.pdf)


หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ทำชิ้นงานทดสอบ

 

การปรับเทียบเกจวัดความดัน


HostingSSi